Сейфовете са безценен помощник за съхранение и опазване на важни документи и пари. Достъпът за отваряне на сейфовете се осъществява само от собственика или от оторизирано лице, разполагащо с кодовете за отключване, комбинация или ключ. В повечето случаи това е само един човек. Недостатък при изгубване на ключа от сейфа, забравяне на кода или комбинацията сейфа трябва да бъде отворен аварийно.

Аварийно отваряне на сейф, се изпълнява само от подготвени професионални ключари. Много от хората изпаднали в невъзможност да стигнат до ценни за тях документи или да получат достъп до парите си, опитват отваряне на сейфа самостоятелно или с помощта на приятели. Рязането на пантите на сейфа с ножовка няма да помогне, тъй като повечето имат допълнителни щифтове.

Рязането на „шкафа“ (кутията на сейфа) също не е вариант. Сейфовете не са направени да бъдат разбивани толкова лесно. Металът от който са изработени е много устойчив, а отварянето на сейфа по такъв начин само ще доведе до невъзможност за бъдещото му ползване.

Как се отваря сейф без ключ или комбинация

Различните сейфове имат различно ниво на защита. Ако сейфът е от малките, които са по-скоро заключваща се метална кутия за пари, има вариант някои модели да бъдат отворени с точно премерен удар върху определено място, докато завъртате дръжката. Най-ниското ниво на защита ще ви позволи ако имате познания да го отворите сравнително лесно, като разпробиете заключващия цилиндър. Това може да стане и със счупване на циферблата на определено място и отваряне посредством кукичка. Общото на всички тези методи за отваряне на сейф е, че сейфа след това е безвъзвратно повреден и ще трябва да си купите нов.

Как се отваря сейф без код

Отваряне на сейф при забравена комбинация може да стане и с авариен ключ или с аварийна комбинация, която идва с документацията на сейфа. Практиката показва, че когато се наложи аварийно отваряне на сейф, тези ключове и документи или са изгубени или се намират вътре в сейфа. За някои модели сейфове, аварийната комбинация може да е останала шест нули, но вероятността това да сработи е минимална.

Преди да опитате самостоятелно отваряне на сейф, помислете за възможността да извикате фирма специализирана в отваряне на сейфове. Повредите, които може да нанесете ще направят отварянето на сейфа, значително по-трудно и скъпо. Оказва се, че обаждането на денонощен ключар в София е значително по-евтино, по-бързо и в повечето случаи ще може да продължите да използвате сейфа си.

Как се отваря сейф при изтощени батерии

Батериите на сейфа индикират изтощаване много преди енергията в тях да свърши напълно. Понякога хората не обръщат внимание на предупредителните светлини и си мислят, че могат да оставят подмяната на батериите за по-късно. Или може да не ползват това жилище дълго време, докато живеят и работят в чужбина. Когато се опитат да отворят сейфа с изтощени батерии се оказват със сериозен проблем. За да отворите сейф с изтощени батерии, трябва много добре да познавате устройството на сейфа си и инструкциите и предвидените възможности предоставени от производителя. За съжаление, повечето хора не отделят дори 15 минути, за да се поинтересуват как работи техния сейф. При някой сейфове е предвидено батериите да могат да се сменят отвън, някой батерии се намират зад подвижния циферблат на вратата, а някои имат куплунг, който позволява връзването на сейфа към външно захранване.

Ако производителя не е предвидил алтернативно захранване ви остава само отварянето с ключ или използването на инструменти и брутална сила, което ще повреди сериозно скъпия ви сейф.

Правилното решение за аварийно отваряне на сейфове

Повреденият сейф вграден в стена ще донесе на собственика си до още повече главоболия и ненужни ремонти. Ако сейфа е с по-високо ниво на сигурност отварянето трябва да се извърши от авариен ключар. Ключарите знаят как и могат да свалят таблото за управление, да проверят целостта на жичките и да ги свържат ако са прекъснати. За определени модели има аварийни кодове, които са известни само на преминалите специално обучение във фабриката на производителя.

Често от производителя могат да дадат код за отключване или да намерите кода си в официалния им сайт ако сте регистрирали покупката си, но да си кажем честно, колко от нас са се регистрирали при производителя, когато са купували сейф. Истината е, че само професионалисти специализирани в отваряне на сейфове, могат да ни помогнат и гарантират достъп до ценностите ни и последваща експлоатация на сейфа.

Понякога, когато видят лекотата с която отваряме по-ниските класове сейфове, нашите клиенти се обръщат за съвет към нашият ключар и ние им доставяме нов по-модерен и по-защитен сейф. Ако някога се наложи аварийно отваряне на сейфа, ние от ilock.bg поемаме отговорността, регистрацията, комуникацията с производителя (където е възможно) и се справяме с отварянето на сейфа.

Възползвайте се от нашата бърза реакция, професионално отваряне на сейфове и безплатна консултация за подобряване на сигурността на жилището, офиса и системите ви за съхранение на ценности. Нашият авариен ключар ще ви препоръча и подходящ модел сейф, който да ви даде висока сигурност и възможност за безопасно отваряне на сейфа с помощта на производителя или специално обучени професионалисти – ключари, на които можете да се доверите.